SPOTKANIE Z RODZICAMITemat:       Narkotyki?     Na pewno nie moje dziecko!

Cel główny:

     Poznanie istoty zjawiska narkomanii, jej przyczyn i skutków.

Cele operacyjne:

Formy pracy:

Metody pracy:

      nauczanie zbiorowe

Środki i materiały dydaktyczne:

      prezentacja multimedialna, karty informacyjne.

Przebieg spotkania:

Opracowała Aneta Tylak                        

nauczyciel Gimnazjum Nr1 w Konstantynowie Łódzkim

e-mail