Plan lekcji dla wszystkich klas


IIIa
IIIb
IIIc
IIId
IIIe
IIIf
 
IIa
IIb
IIc
IId
IIe
IIf
IIg
 
Ia
Ib
Ic
Id
Ie
If
Ig

Strona główna
Klasa IIIa
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. wychowawcza j. angielski j. polski   w-f / -
2. fizyka W-F/W-F j. polski matematyka chemia
3. j. polski historia WOS matematyka biologia
4. j. angielskki plastyka matematyka informatyka matematyka
5. matematyka chemia religia j. polski j. polski
6. religia matematykla W-f/w-F historia religia
7. BASEN        
8.          

na górę...

Klasa IIIb
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. j. polski j. angielski matematyka religia BASEN
2. geografia j. polski matematyka matematyka  
3. historia chemia fizyka historia plastyka
4. j. angielski religia W-F/W-F biologia chemia
5. matematyka matematyka WOS wychowawcza informatyka
6. j. polski W-F/W-F j. polski j. angielski j. polski
7.   j. polski     j. polski
8.          

na górę...

Klasa IIIc
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. religia fizyka wychowawcza   BASEN
2. chemia biologia matematyka W-F/W-F BASEN
3. j. angielski historia matematyka biologia j. polski
4. j. polski religia W-F/W-F matematyka j. angielski
5. j. polski j. polski plastyka j. angielski matematyka
6. j. polski   geografia j. polski informatyka
7.       historia chemia
8.       j. polski matematyka

na górę...

Klasa IIId
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. matematyka matematyka WOS matematyka wychowawcza
2. religia chemia informatyka bilologia wychowawcza
3. fizyka geografia matematyka j. polski j. polski
4. historia j. polski historia W-F/W-F religia
5. j. polski j. angielski j. angielski chemia j. angielski
6. BASEN   plastyka technika W-F/W-F
7.     muzyka    
8.          

na górę...

Klasa IIIe
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.          
2.          
3.          
4.     BRAK PLANU    
5.          
6.          
7.          
8.          

na górę...

Klasa IIIf
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. chemia j. polski j. polski historia j. angielski
2. biologia matematyka j. angielski chemia j. polski
3. matematyka W-F/W-F plastyka wychowawcza j. polski
4. j. polski historia informatyka matematyka fizyka
5. j. angielski WOS matematyka matematyka religia
6. W-F/W-F geografia religia   BASEN
7. j. polski   matematyka    

na górę....

Klasa IIa
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. j. angielski historia j. angielski matematyka j. niemiecki
2. fizyka religia muzyka fizyka j. niemiecki/inf.
3. W-F/W-F j. polski matematyka j. angielski matematyka
4. matematyka WOS geografia plastyka j. polski
5. religia chemia biologia wychowawcza j. polski
6. j. niemiecki/inf. BASEN j. polski W-F historia
7. j. niemiecki     chemia  
8.          

na górę...

Klasa IIb
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. fizyka _-_/W-F   W-F/W-F j. polski
2. matematyka j. polski _-_/BASEN matematyka plastyka
3. matematyka chemia religia fizyka W-F/W-F
4. j. angielski biologia muzyka fizyka WOS
5. j. polski historia j. angielski j. angielski matematyka
6. BASEN matematyka wychowawcza informatyka religia
7.   geografia j. niemiecki technika historia
8.         j. niemiecki

na górę...

Klasa IIc
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.          
2.          
3.          
4.     BRAK PLANU    
5.          
6.          
7.          
8.          

na górę...

Klasa IId
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.   w-f / - basen / - biologia  
2. fizyka j. polski basen / - plastyka WOS
3. historia j. angielski matematyka fizyka - / w-f
4. j. polski religia chemia j. angielski matematyka
5. geografia matematyka j. polski matematyka muzyka
6. technika informatyka historia g. wychowawcza j. polski
7. - / w-f informatyka religia - / basen j. angielski
8.       - / basen  

na górę...

Klasa IIe
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.         W-F/_-_
1. plastyka technika W-F/W-F religia j. polski
2. matematyka matematyka WOS matematyka j. angielski
3. j. polski j. angielski j. angielski biologia religia
4. fizyka historia matematyka W-F/W-F historia
5. chemia j. polski fizyka j. polski wychowawcza
6. BASEN geografia muzyka chemia  
7.   informatyka      

na górę...

Klasa IIf
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.   matematyka   j. polski fizyka
2. BASEN j. polski W-F/W-F religia j. angielski
3. biologia j. angielski j. angielski W-F/W-F WOS
4. matematyka chemia technika informatyka matematyka
5. geografia fizyka historia matematyka historia
6. j. polski   wychowawcza muzyka chemia
7. religia   j. polski plastyka  
8.          

na górę...

Klasa IIg
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.         w-f / -
1. historia chemia   fizyka technika
2. j. angielski a, angielski   plastyka j. polski
3. W-F/W-F biologia WOS informatyka j. angielski
4. matematyka technika muzyka wychowawcza geografia
5. fizyka matematyka matematyka religia matematyka
6. j. polski BASEN historia W-F/W-F geografia
7.   BASEN j. polski   religia
8.          

na górę...

Klasa Ia
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1. informatyka chemia i. polski biologia plastyka
2. jmatematyka j. angielski j. polski j. angielski j. polski
3. fizyka matematyka religia historia j. angielski
4. W-F/W-F j. polski matematyka j. polski W-F/W-F
5. religia historia W-F/W-F geografia WOS
6. j. polski biologia j. niemiecki matematyka matematyka
7.   basen      
8.          

na górę...

Klasa Ib
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.   j. polski      
2. informatyka j. angielski Basen/_-_ technika _-_/Basen
3. j. polski matematyka geografia j. angielski j. angielski
4. geografia biologia historia matematyka matematyka
5. chemia w-f / w-f j. polski j. polski wychowawcza
6. matematyka religia matematyka W-F/W-F j. polski
7. historia plastyka fizyka bilologia WOS
8. W-F//W-F     religia  

na górę...

Klasa Ic
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.          
2.          
3.          
4.     BRAK PLANU    
5.          
6.          
7.          
8.          

na górę...

Klasa Id
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.   j. polski   WOS  
2. BASEN matematyka religia historia W-F/W-F
3. religia j. angielski j. angielski j. angielski fizyka
4. informatyka geografia chemia geografia j. polski
5. biologia W-F/W-F j. polski W-F/W-F wychowawcza
6. matematyka historia biologia matematyka plastyka
7. j. polski   matematyka   matematyka
8. technika        

na górę...

Klasa Ie
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.          
1.          
2.          
3.          
4.     BRAK PLANU    
5.          
6.          
7.          
8.          

na górę...

Klasa If
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.   BASEN W-F/_-_    
1. matematyka religia fizyka matematyka chemia
2. j. angielski wychowawcza matematyka informatyka geografia
3. j. polski j. polski j. polski religia W-F/W-F
4. biologia matematyka j. angielski j. polski biologia
5. W-F/W-F geografia historia plastyka matematyka
6. historia   WOS BASEN/_-_ j. polski
7. technika       j. angielski
8.          

na górę...

Klasa Ig
lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
0.     W-F    
1. matematyka matematyka matematyka matematyka geografia
2. j. angielski fizyka cehemia matematyka j. polski
3. technika hietoria WOS religia W-F
4. religia wychowawcza j. angielski j. polski informatyka
5. W-F biologia j. polski historia plastyka
6. geografia j. polski   BASEN j. angielski
7. j. polski       biologia
8.          

na górę...

Aktualizacja planu na rok 2006/2007 wykonana przez:
Tomka Malskiego